جلسه ریاست شبکه با کارشناسان آزمایشگاه شبکه بهداشت آرادان

جلسه ریاست شبکه با کارشناسان آزمایشگاه شبکه بهداشت آرادان

ازما

آزمایشگاه1

جلسه ریاست شبکه با کارشناسان آزمایشگاه شبکه بهداشت آرادان

امروز یکشنبه  پنجم بهمن ماه 99 جلسه ای با حضور دکتر قدس ریاست شبکه و کارشناس گسترش و کارشناس بیماریهای شهرستان آرادان و کارشناسان آزمایشگاه مراکز نمونه گیر کوید 19 به منظور بررسی وضعیت نمونه گیری و افزایش غربالگری تست رپید کرونا  در اتاق ریاست شبکه بهداشت آرادان برگزار گردید.

در این  جلسه دکتر قدس ریاست شبکه  ضمن تشکر  از تلاش همکاران به بررسی وضعیت نمونه گیری تست رپید کرونا و بیان اهداف و اهمیت نمونه برداری رپید تست و رهگیری بیماران و گزارش دهی پرداختند.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *